Academic book chapters


List ordered by year • Nijhuis, S & Lousberg, L (2020)  'Ontwerpend onderzoek', in: M. Hoekstra et al. (eds.) Inzicht.  Academische vaardigheden voor bouwkundigen 2020-2021 Q1,  33-46 . TU Delft, Faculty of Architecture and The Built Environment.
 • Bergen, J van & Nijhuis, S (2020) 'ShoreScape: Nature-Based Design for Urban Coastal Zones', in: Hardiman, N (ed.) Coastal Management 2019. Joining forces to shape our future coasts. ICE Publishing, 319-332    https://www.icevirtuallibrary.com/doi/full/10.1680/cm.65147.319  
 • Nijhuis, S (2019) 'Mapping the Evolution of Designed Landscapes with GIS. Stourhead Landscape Garden as an Example', in: Coomans, T, Cattoor, B & De Jonge, K. (eds.), Mapping Landscapes in Transformation. Multidisciplinary Methods for Historical Analysis, 95-129, Leuven University Press. 
 • Zonneveld, W, Nijhuis, S & Wandl, A. (2018) ‘Beyond simple land-use categories: Methodologies for complexity’, in: Dewaelheyns, V, Leinfelder, H & Gulinck, H (eds.) Challenging the boxes. Interfaces in landscape and land use. Gompel&Svacina, p. 202-209
 • Nijhuis, S, Loon, F van & Pouderoijen, MT (2017) ‘Hybride landschap. Meten en ontwerpen aan het stad-land continuüm’, in Bootsma, J, et al. Spot On. Het landschap als vestigingsvoorwaarde. Vereniging Deltametropool, Wageningen UR, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, TU Delft, p. 66-69
 • Nijhuis, S, Liu, M, Loon, F van, Nefs, M, & Smits, A (2017) ‘Bescherming door ontwikkeling. Internationale voorbeelden van landschapsinstrumentaria toegepast in de Metropoolregio Amsterdam’, in Bootsma, J, et al. Spot On. Het landschap als vestigingsvoorwaarde. Vereniging Deltametropool, Wageningen UR, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, TU Delft, p. 90-93
 • Nijhuis, S, Vries, J de & Noortman, A (2017) ‘Ontwerpend onderzoek’, in: Simons, W & Van Dorp, D (red.), Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming. Methoden voor analyse en visievorming. Wageningen: Uitgeverij Landwerk, p. 256-283 https://www.researchgate.net/publication/322234347_Ontwerpend_onderzoek
 • Meyer, H, Nijhuis, S & Broesi, R (2014) ‘Rhine-Meuse-Scheldt Delta, Netherlands’, in: Meyer, H & Nijhuis, S (eds.) Urbanized deltas in transition. Amsterdam: Techne Press, 41-50 
 • Meyer, VJ, Marchand, M., Neumann, D, Nijhuis, S, Pel, B & Pouderoijen, M.T. (2014) ‘Internationaal perspectief’. In VJ Meyer, A Bregt, E Dammers & J Edelenbos (Eds.), Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta (pp. 189-214). Amsterdam: MUST publishers.
 • Meyer, VJ, Pel, B, Broesi, R, Burg, LPJ van den, Neumann, D, Nijhuis, S, Pouderoijen, M.T. & Warmerdam, MM (2014) ‘Historisch perspectief van de delta: de evolutie van het systeem in kaart gebracht’, In VJ Meyer, A Bregt, E Dammers& J Edelenbos (Eds.), Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta (pp. 61-90). Amsterdam: MUST publishers. 
 • Nijhuis, S (2014) ‘Oog voor de dijk’, in: Pleijster, EJ & Veeken, C. van der (eds.) Dijken van Nederland. Rotterdam: NAi Uitgevers 
 • Nijhuis, S (2014) ‘Don’t Lose Sight of the Dike’, in: Pleijster, EJ & Veeken, C. van der (eds.) Dutch Dikes. Rotterdam: NAi Uitgevers 
 • Nijhuis, S (2014) ‘Visueel landschapsonderzoek. Methoden van visueel-ruimtelijke analyse met GIS’, in: Simons, W & Van Dorp, D. (red.), Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming. Methoden voor analyse en visievorming. Wageningen: Uitgeverij Landwerk, 139-167 https://www.researchgate.net/publication/287331669_Visueel_landschapsonderzoek_Methoden_van_visueel-...
 • Nijhuis, S & Pouderoijen, MT (2014) ‘Mapping urbanized deltas’, in: Meyer, H & Nijhuis, S (eds.) Urbanized deltas in transition. Amsterdam: Techne Press, 10-22
 • Nijhuis, S. (2013) ‘New Tools. Digital media in landscape architecture’, in: Vlug, J. et al. (eds.) The need for design. Exploring Dutch landscape architecture. Velp, Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, 86-97  https://www.researchgate.net/publication/287331117_New_Tools_Digital_media_in_landscape_architecture
 • Nijhuis, S (2013) ‘Nieuw gereedschap. Digitale media in de landschapsarchitectuur’, in: Vlug, J. et al. (ed.) Over de noodzaak van ontwerpen. Velp, Van Hall Larenstein, 86-97 
 • Nijhuis, S (2013) ‘Principles of landscape architecture’, in: Farina, E & Nijhuis, S (eds.) Flowscapes. Exploring landscape infrastructures. Madrid: Mairea Libros Publishers, 52-61 http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1446.3126
 • Nijhuis, S, Bobbink, I, Jauslin, D (2012) ‘Landscape as an architectural composition. The Delft approach’, in: Amorosa, N (ed.) Representing landscapes. A Visual Collection of Landscape Architectural Drawings. London: Routledge, pp 34-46
 • Van der Hoeven, F & Nijhuis, S (2012) ‘Planning and Visibility Assessment of High Building Development in The Hague’, in: Meyer, H and Zandbelt, D (eds.) High-rise and the sustainable City. Amsterdam: Techne Press, pp 102-119
 • Bobbink, I & Nijhuis, S (2010) ‘The Making of the Dutch Landscape’, in: Meyer, H, Bobbink, I, & Nijhuis, S. (eds.) (2010) Delta Urbanism. The Netherlands. Chicago & Washington: American Planning Association 
 • Nijhuis, S & Bobbink, I, (2010) ‘The Dynamics of the Delta’, in: Meyer, H, Bobbink, I, & Nijhuis, S. (eds.) (2010) Delta Urbanism. The Netherlands. Chicago & Washington: American Planning Association 
 • Meyer, H, Nijhuis, S, Pouderoijen, MT (2009) ‘A Tale of Two Urbanized Areas’, in: VJ Meijer, D Morris & D Waggonner (eds.), Dutch Dialogues: New Orleans-Netherlands. Common Challenges in Urbanized Deltas. Amsterdam: SUN Publishers
 • Nijhuis, S (2009) ‘Mapping architectonic structures with GIS’, in: L.M. Calabrese, et al. (eds.) Architecture Annual 2007-2008. Delft University of Technology. Rotterdam: 010 publishers
 • Nijhuis, S (2006) ‘Westvaart als landschapsarchitectonische ontwerpopgave’, in: Westvaart in de polder. 4 ontwerpen voor een verdwenen 7-molengang (pp. 35-37). Leiden: Uitgeverij Groen