Interview in National Newspaper Trouw

Lees ook het interview in Trouw door René Didde https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/middeleeuwse-vloeivelden-kunnen-ook-nu-helpen-wateroverlast-en-droogte-tegen-te-gaan~be10ec19/

Landschapslogica inzetten voor verstedelijkingsopgaven, klimaatadaptatie en biodiversiteit  dat was het thema van de lezing die ik mocht geven op het symposium ‘Cultureel erfgoed en waterbeheer’ bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De aanleiding was de presentatie van een nieuwe overzichtskaart van maar liefst 250 historische vloeiweiden door Eric Brinckmann Het Lankheet en Luc Jehee en als kaartlaag te bekijken in de Erfgoedatlas door Dian Jansen (RCE) https://rce.webgis.nl/nl/workspace/rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed/map/erfgoedatlas 

De TU Delft wil met deze vondst van vloeivelden een kansenkaart maken voor actuele toepassing in verstedelijkingsvraagstukken. Dit landschappelijke en water erfgoed kan een rol spelen in de ontwikkeling van nieuwbouwwijken in bijvoorbeeld Twente waar ze kunnen bijdragen aan wateropslag, grondwateraanvulling en verkoeling. Het biedt ook kansen voor boeren, natuurorganisaties, bewoners van een regio om samen te werken aan natuurontwikkeling, vastleggen van stikstof en CO2, nieuwe teelten en alternatieve verdienmodellen.

Zoals Kathleen Ferrier UNESCO op het symposium zei: ‘Neem het verleden en tradities serieus, voeg daar hedendaagse kennis en technologie aan toe om in deze turbulente tijd als burger autonoom te kunnen handelen’ cultural heritage ICOMOS Netherlands